Categoriearchief: Algemeen

Wegdek gebrekkig… wie betaalt de schade?

Wegdek gebrekkig… wie betaalt de schade?

Een strenge winter, stormen in de zomer en een overheid die bespaart op onderhoud… onze rijbanen, fietspaden en trottoirs liggen er niet altijd vlekkeloos bij. Vooral fietsers en voetgangers moeten soms een adventure parcours afleggen om ter bestemming te komen.

Recent riep de Fietsersbond zijn leden daarom op om bij een ongeval door een slecht onderhouden wegdek altijd de wegbeheerder aan te klagen. Om op die manier de overheid aan te zetten ons wegennet beter te onderhouden. Niet al uw klanten zijn lid van de Fietsersbond. Voor hen is deze nieuwsbrief van groot belang.

De wegbeheerder (gewest, provincie, stad of gemeente) is verantwoordelijk voor het onderhoud van het wegennet. Logischerwijs moet schade als gevolg van een slecht onderhouden wegennet dus door deze wegbeheerder vergoed worden. In de praktijk loopt het echter dikwijls anders.

Wettelijke basis 

Het algemeen principe van ons aansprakelijkheidsrecht is van toepassing.
Wie vergoeding eist, moet drie dingen bewijzen : de schade, de fout of het gebrek en het oorzakelijk verband tussen beide.

De wegbeheerder heeft de verplichting om veilige wegen ter beschikking te stellen van normaal voorzichtige weggebruikers. Een rijbaan, fietspad of trottoir moet beantwoorden aan de normale verwachtingen van een gebruiker.
Van zodra de weg niet meer geschikt is voor een normaal gebruik, is het “behept met een gebrek”. Op basis van artikel 1384, lid 1 BW wordt de wegbeheerder dan vermoed aansprakelijk te zijn.

Voor gemeenten geldt een bijkomende juridische grondslag: art. 135 § 2 Gemeentewet (bijzondere veiligheidsverplichting). Volgens het Hof van Cassatie omvat deze plicht “het voorkomen van ieder abnormaal gevaar, door aangepaste maatregelen te nemen, tenzij een vreemde oorzaak die de betrokken gemeente niet kan worden aangerekend, haar verhindert haar veiligheidsverplichting na te komen”.

Discussiepunten

Wat is een gebrek? Wat is abnormaal?
Dikwijls ontkent de wegbeheerder dat er een gebrek is of betwist men het belang ervan.
In een procedure is het de rechter die bepaalt of de staat van de weg gebrekkig was en wat de juridische consequentie daarvan is. Wat wij gebrekkig benoemen, is niet noodzakelijk ook juridisch gebrekkig. Een ondiepe verzakking bijvoorbeeld kan iemand doen vallen, maar maakt het voetpad niet ongeschikt voor gebruik. Het is dus niet noodzakelijk een gebrek, met als gevolg dat de gemeente geen schade moet vergoeden.

Een eigen fout van de schadelijder!
Had het slachtoffer het schadegeval kunnen vermijden door beter uit zijn doppen te kijken? Reed hij niet te snel? Waren haar hakken niet te hoog?

Is het bewezen dat de schade gebeurde op de plaats en het tijdstip zoals gesteld door het slachtoffer? Probeert het slachtoffer schade niet op een onschuldige wegbeheerder te verhalen?

Bewijzen… bewijzen… bewijzen

Wie eist, bewijst. Alles staat of valt met voldoende bewijzen.
Het slachtoffer moet bewijzen dat de schade veroorzaakt werd door de gebrekkige staat van het wegdek. Zonder bewijs is geen vergoeding mogelijk.

ONZE TIPS:

 • Blijf op de plaats van het ongeval en verwittig de politie. Vraag de politie de schade en de toestand van de weg vast te stellen. Als de politie niet wil komen, vraag dan een officiële registratie van je oproep (uur en datum). Ga dan zelf zo snel mogelijk langs bij de politie om klacht neer te leggen en verwijs naar de telefonische oproep. Dring er op aan dat er een PV wordt opgemaakt.
 • Maak foto’s van de schade en de toestand van het wegdek en de verkeerssituatie. Doe dat zo gedetailleerd mogelijk. Zorg dat er een datum op de foto’s staat, zodat het tijdstip van het ongeval bewezen is.
 • Spreek omstaanders en getuigen aan. Noteer hun gegevens zodat ze een verklaring kunnen afleggen. Misschien zijn er buurtbewoners die kunnen bevestigen dat de staat van de weg een probleem is en er al eerdere schadegevallen werden geregistreerd.
 • Bewaar alle beschadigde goederen, zodat ze geëxpertiseerd of geïnspecteerd kunnen worden.
 • Bij kwetsuren laat je die best onmiddellijk vaststellen. Wacht niet af of het vanzelf wel beter gaat, maar ga naar de dokter of de 1ste hulp om een vaststelling op de dag van het ongeval te kunnen voorleggen.
 • Doe gedetailleerd aangifte bij de rechtsbijstandverzekeraar. Stuur ons een uitgebreide beschrijving van wat er gebeurde en alle bewijsstukken. Wij stellen dan de overheid in gebreke.

Het verhaal van schade door putten, verzakkingen, losliggende tegels, … is verre van evident. Maar met een sterk dossier staat het slachtoffer steviger in zijn of haar schoenen en heeft de verzekeraar van de wegbeheerder het moeilijker om dwars te blijven liggen.

bron www.euromex.be

De zon schijnt en u hebt zin in een uitje? Wees dan voorzichtig op de moto, op de fiets, met de step, op rollerskates, op een skateboard,…

Wist u dat u zich moet houden aan de wegcode voor fietsers als u op een step of op rollerskates rijdt en sneller vooruitgaat dan een voetganger? Dat de verkeersregels anders zijn als u in groep fietst?
Nu de lente eraan komt, willen we u graag enkele nuttige tips meegeven!

Koninklijk besluit maakt onderscheid tussen gemotoriseerde en
niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen

  • Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen: elk voertuig dat door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust.
  • Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen: elk motorvoertuig met twee of meer wielen met een maximumsnelheid van 18 km/u:

Voorbeelden:

 1. elektrische steps of rolstoelen.
  • Opgelet: deze voertuigen moeten gehomologeerd worden alvorens ze op de openbare weg mogen: controleer dit vóór de aankoop!
  • Verzekering: gemotoriseerde voortbewegingstoestellen moeten verzekerd worden, wat zelden het geval is.

De verkeersregels hangen af van de snelheid en van het feit of het toestel al dan niet gemotoriseerd is.

Als u niet sneller vooruitgaat dan een voetganger, volgt u de regels die gelden voor voetgangers.

  • U maakt gebruik van de voetpaden of bermen, en als die er niet zijn van de parkeerstroken.
  • Als die er ook niet zijn, mag u het fietspad gebruiken op voorwaarde dat u fietsers en motorrijders niet hindert.
  • Behoort geen van deze opties tot de mogelijkheden? Dan mag u links rijden op straat.
  • Oversteken doet u aan de voorziene oversteekplaatsen.

Als u wel sneller vooruitgaat dan een voetganger, volgt u de regels die gelden voor fietsers.

  • U moet dus steeds het fietspad gebruiken.
  • Als dat er niet is, houdt u zich aan de rechterkant van de rijbaan.
  • U kunt ook de parkeerstroken en bermen aan de rechterkant gebruiken, hierbij geeft u voorrang aan de andere weggebruikers.
  • U mag met 2 naast elkaar rijden, behalve als kruisen onmogelijk is.

Verlichting

 • een wit of geel voorlicht en een rood achterlicht zijn in België verplicht ‘s avonds en ‘s nachts, of als de zichtbaarheid minder bedraagt dan 200 m.
 • Om beter zichtbaar te zijn kunt u reflecterende kledij en/of accessoires dragen.

Rijdt u met een elektrische fiets?

 • Controleer het vermogen en de maximumsnelheid van de hulpmotor. Zo weet u of u al dan niet een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) moet afsluiten. Die vergoedt de schade die u veroorzaakt aan derden.
 • U hoeft geen verzekering BA af te sluiten indien:
  • de hulpmotor van uw elektrische fiets een vermogen heeft van max. 0,25 kW;
  • de stootkracht geleidelijk aan afneemt;
  • de stootkracht onderbroken wordt als u 25 km/u bereikt of als u stopt met trappen.

  Als uw elektrische fiets beantwoordt aan deze criteria, wordt hij volgens de wet niet aanzien als een gemotoriseerd voertuig. Dan bent u dus niet verplicht om een verzekering BA af te sluiten.

  • Sommige elektrische fietsen rijden tot 40 km/u en worden beschouwd als bromfietsen. Dan moet u dus verzekerd zijn, een helm dragen en een nummerplaat hebben!

Fietsen in groep

Vanaf 15 deelnemers moeten fietsers in groep een aantal regels in acht nemen, zoals begeleiding door wegkapiteins of de aanwezigheid van een begeleidende auto.

Motorrijders: wees voorzichtig als u uw motor opnieuw van stal haalt

In de wintermaanden hebt u waarschijnlijk niet met de motor gereden. Voor uw eerste rit in het lentezonnetje raden we u aan om voorzichtig te zijn en uw voorzorgen te nemen vooraleer u zich op de weg begeeft.

 • Laad in de eerste plaats de batterij op met een lader die geschikt is voor motors. Als u er na enkele pogingen niet in slaagt om te starten, moet u waarschijnlijk de batterij vervangen.
 • Vervang de vloeistoffen of vul ze bij (olie, koelvloeistof, remvloeistof en koppeling).
 • Check de staat en de druk van de banden.
 • Controleer de verlichting vooraan en achteraan.
 • Controleer de zekeringen en de kettingspanning. Smeer de ketting en de kabels, alsook de bouten van de remhandvatten en van de pedalen.
 • Check de besturing.
 • Ga tanken.
 • Test de remmen zodat u er zeker van bent dat ze naar behoren werken.
 • Verifieer tot slot de staat van uw persoonlijke uitrusting.

Een handige tip

Vergeet uw dimlichten niet aan te steken overdag en oefen even over een tiental kilometer alvorens u terug op uw normale tempo begint te rijden.

 

De winter is het geliefde seizoen van inbrekers. Lees hoe u hen het leven moeilijk maakt.

De donkere wintermaanden zijn een geliefde periode bij inbrekers om hun slag te slaan. Bovendien stijgt het aantal woninginbraken jaar na jaar. Volgens de laatste statistieken wordt er in België gemiddeld 208 keer per dag ergens ingebroken.

Verontrustende cijfers, maar toch kunt u heel wat maatregelen nemen om ongewenst bezoek van dieven te voorkomen.

Organisatorische maatregelen

 • Leg zeker geen reservesleutel onder de deurmat of in de brievenbus.
 • Geef de woning steeds een bewoonde indruk: laat iemand de rolluiken en/of gordijnen open en dicht doen, zorg ervoor dat de brievenbus leeggemaakt wordt, plaats geen boodschap op voicemail of sociale media dat u met vakantie bent …
 • Verwittig de buren of familieleden als u een tijdje weg bent. Zij kunnen een oogje in het zeil houden.
 • Zorg voor voldoende verlichting en zichtbaarheid aan de voor- en achterzijde van de woning.
 • Laat geen materiaal achter dat inbrekers kunnen gebruiken om in te breken: ladder, koevoet, …
 • Geef ook gelegenheidsdieven geen kans: sluit ramen en deuren als u een tijdje niet in de buurt bent, ook al is het maar voor vijf minuten.
 • Gaat u de zolder opruimen? Sluit dan de ramen en deuren op de benedenverdieping.
 • Of gaat u een hele tijd in de achtertuin werken? Laat de garagepoort dan niet openstaan.

Bouwkundige maatregelen

 • Zorg voor een stevig deurslot met meerpuntssluiting of laat een inbraakwerende deur installeren.
 • Bij een cilinderslot mag de cilinder niet meer dan 2 mm uitsteken voorbij de slotplaat of rozet. Anders kan de cilinder afgebroken worden met een griptang.
 • Ook bij vensters zijn meerpuntssluitingen aangewezen. Handvaten die vergrendeld kunnen worden met een sleutel bieden een meerwaarde.
 • Extra grendels op vensters en deuren zijn nuttig.
 • Leg een houten lat in de rails van schuiframen of laat een bijzetslot plaatsen, zodat het raam niet open kan.
 • Hebt u een kantelpoort, blokkeer dan de rails als u weg bent. Dit kunt u doen door gaatjes te boren in de rails, net achter de geleidewieltjes, en daar vervolgens ijzeren pinnen of een hangslot met lange beugel door te steken.
 • Sluit kelderluiken af met een metalen rooster dat stevig vastgemaakt is.

Elektronische maatregelen

Een goed uitgerust alarmsysteem is, indien goed geplaatst, de ideale aanvulling op bovenstaande maatregelen:

 • Naast een afschrikwekkend effect heeft het alarmsysteem ook als doel een inbraakpoging te detecteren en de bewoners, omwonenden of de politie te waarschuwen.
 • Geef de voorkeur aan een INCERT-erkend installateur en INCERT-gekeurde materialen. Zo bent u niet alleen zeker van een professionele en kwaliteitsvolle installatie, maar kunt u ook korting krijgen op uw diefstalverzekering.

Wees alert!

 • Zorg dat u een goed contact hebt met de buren en weet wie er in uw buurt woont. Zo zult u sneller verdachte voertuigen of personen opmerken, en kunnen anderen ook een oogje in het zeil houden wanneer u er niet bent.
 • Kijk uit voor bizarre tekens op uw voorgevel of stoep. Deze kunnen het werk zijn van dievenbendes die aan de hand van symbolen aangeven of uw woning een interessant doelwit is of niet. Bel de politie wanneer u zulke tekens opmerkt.
 • Merkt u verdachte handelingen op, zoals een traag circulerende bestelwagen, onbekenden die bij verschillende huizen aanbellen, activiteit rond een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn, … ? Geef dit dan onmiddellijk door aan de politie!

Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur

 • Voor persoonlijk advies over de beveiliging van uw woning, kunt u gratis en vrijblijvend een beroep doen op de diefstalpreventieadviseur van uw gemeente. Deze specialist komt bij u langs om de zwakke punten van uw woning op te sporen, en doet voorstellen om uw huis beter te beveiligen tegen diefstal.
 • Zoek de diefstalpreventieadviseur van uw gemeente via deze zoekmachine.

 

Het is donker wanneer we vertrekken en wanneer we terug naar huis gaan. Vaak regent het. Voetgangers, joggers, fietsers… zorg dat u gezien wordt!

De tips in dit artikel klinken u misschien bekend of vanzelfsprekend in de oren. Nochtans gaat er in de winter geen dag voorbij zonder dat ik me achter het stuur laat verrassen door een zwakke weggebruiker in donkere kleding.

De cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) spreken voor zich: het aantal ernstige ongevallen waarbij een zwakke weggebruiker is betrokken, verdubbelt in deze periode.

Begeeft u zich te voet of met de fiets in het verkeer als het nog donker en bovendien slecht weer is?
Volg dan de onderstaande aanbevelingen op.

Voetgangers

 • Steek bij voorkeur de straat over op een verlichte plaats of aan een zebrapad.
 • Veel voetgangers zijn verstrooid of steken blindelings de straat over: kijk altijd eerst goed links en rechts… Voorrang hebben betekent niet dat u beschermd bent.
 • Blijf op uw hoede. Soms stoppen de voertuigen in de ene rijrichting, maar niet in de andere.
 • Draag reflecterende accessoires!
 • Geef de voorkeur aan goed zichtbare kleuren (kleding, schoenen, tas, paraplu,… in een lichte of fluokleur). Het zijn echter niet de seizoenskleuren en niemand denkt eraan tijdens het shoppen. Reflecterende/fluorescerende accessoires zijn dus een must.

Tip voor kinderen

Zorg ervoor dat ze vanuit alle hoeken goed zichtbaar zijn. Breng fluorescerende stroken of accessoires aan op de schouderbanden, de zijkanten en de rug van hun rugzak of boekentas.

Uw plichten als voetganger:

 • Als er een trottoir of voetpad is, bent u verplicht dit te gebruiken.
 • Als u zich op minder dan 30 m van een zebrapad bevindt, moet u het gebruiken.
 • Kijk voordat u oversteekt of er geen voertuig aankomt en of u het verkeer niet hindert.
 • Trams en treinen hebben voorrang.

Fietsers

 • Ook al is het niet verplicht, toch is het ten zeerste aanbevolen om een helm en een reflecterend hesje te dragen.
 • Draag zoveel mogelijk andere reflecterende accessoires: armbanden, stickers, rugzak,…
 • Houd meer afstand voor meer veiligheid.
 • Rijd altijd op het fietspad en gebruik de oversteekplaatsen en paden voor fietsers. U heeft er evenwel geen voorrang. Rijd voorzichtig en houd rekening met de andere voertuigen.

Herinnering

Uw fiets moet uitgerust zijn met:

 • Remmen op het voor- en achterwiel.
 • Een fietsbel.
 • Een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan.
 • Gele of oranje reflectoren op de spaken of witte reflecterende stroken aan weerszijden van de banden.
 • Gele of oranje reflectoren op de trappers.
 • U moet twee lichten gebruiken: een wit of geel vooraan en een rood achteraan (te bevestigen op uw fiets of op uzelf: op uw helm, rugzak,…).
 • Om te zien waar u rijdt en om eventuele hindernissen op te merken, is het ook aan te raden een breed stralende halogeenlamp te gebruiken, vooral als u langs slecht verlichte plaatsen moet.

Tip

Controleer voordat u zich op weg begeeft of uw lichten goed werken en proper zijn.

Opmerking

Kinderfietsen, racefietsen en mountainbikes moeten niet uitgerust zijn met lichten of reflectoren, als u er niet mee in het donker rijdt.

Joggers

 • Dezelfde aanbevelingen gelden voor joggers: zichtbare kleuren, reflecterende of knipperende elementen of hesje, alsook loopschoenen met reflecterende elementen achteraan.
 • Er bestaan lichte, reflecterende harnassen die u alle bewegingsvrijheid laten.
 • Met een lamp op uw voorhoofd of pet wordt u gezien en ziet u zelf enkele meters ver.
 • Om nog beter te zien: draag een tweede lamp rond uw middel of romp. In sportwinkels vindt u heel wat aangepaste uitrusting.
 • Als u op straat loopt, doe dat dan tegen het verkeer in, zodat u auto’s ziet afkomen.

Tips voor autobestuurders

 • Rijd trager! Een voetganger in donkere kleding is pas zichtbaar op 20 m, terwijl u 26 m nodig heeft om te remmen als u 50 km/u rijdt op een droog wegdek!
 • Let op voor zogenaamde ‘zwarte gaten’, de overgangen tussen een verlichte zone en een donkere zone waar plots een voetganger kan opduiken.
 • Zorg ervoor dat u een goed zicht heeft: droge, niet-aangedampte en niet-aangevroren ruiten. Als u met lichten rijdt in de regen, kunnen weerkaatsingen zwakke weggebruikers onzichtbaar maken: pas uw snelheid aan, wees extra waakzaam.
 • Herinnering: het is verboden om een bestuurder die een zebrapad nadert of ervoor stopt, links in te halen.

De nieuwe regeling voor de sociale bijdragen zelfstandigen verandert niets aan de berekeningsbasis van de premie VAPZ

Vanaf 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen van een zelfstandige berekend op het netto belastbaar beroepsinkomen van het jaar zelf en niet langer op het inkomen van drie jaar eerder.

De sociale bijdragen van 2015 zullen dus berekend worden op het inkomen van 2015.

Voorlopige sociale bijdragen met regularisatie achteraf

Zolang het inkomen van het jaar zelf niet gekend is, wordt de zelfstandige door zijn sociaal verzekeringsfonds uitgenodigd om voorlopige sociale bijdragen te betalen. Deze voorlopige sociale bijdragen zijn gebaseerd op de inkomsten van 3 jaar eerder. De zelfstandige kan ervoor kiezen deze voorlopige bijdragen te betalen, hij kan ook meer betalen of een vermindering aanvragen.

Later volgt een regularisatie van de sociale bijdragen in functie van het definitieve inkomen van het jaar zelf.

Premie VAPZ

De maximale premie VAPZ bedraagt  8,17% (9,40% voor een Sociaal VAP)  van het netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar eerder en blijft berekend op deze basis.

Tips en advies: 30 tips om uw aanrijdingsformulier goed in te vullen

aanrijdingsformulier12 22-09-00Na een auto-ongeval is een goed ingevuld aanrijdingsformulier de eerste stap naar een snelle schaderegeling. Deze 30 tips helpen u om een aanrijdingsformulier correct en volledig in te vullen.

1) Tip vooraf: leg twee tot drie aanrijdingsformulieren in uw auto. Bij een kettingbotsing bijvoorbeeld moet u zowel met de wagen achter u als voor u een aanrijdingsformulier invullen.

2) U kunt het aanrijdingsformulier ook gebruiken om een schadegeval aan te geven waarbij geen andere personen betrokken zijn, bijvoorbeeld bij een botsing tegen een boom, na diefstal of na een brand.

3) Noteer uw gegevens op voorhand op het aanrijdingsformulier, dat bespaart u stress.

4) Leg een balpen in uw auto.

5) Haal er de politie bij als er gewonden zijn, wanneer er discussie is over de omstandigheden van het ongeval, of wanneer de tegenpartij dronken is.

6) Ook met een proces-verbaal van het ongeval, vult u nog een aanrijdingsformulier in. Zonder ingevuld formulier moet de verzekeringsmaatschappij de gegevens opzoeken en loopt de schaderegeling vertraging op.

7) De tegenpartij en u moeten samen maar één formulier invullen. De voorkant wordt door beide partijen ingevuld en is bedoeld voor de objectieve vaststellingen.

8) Veel mensen vergeten de achterkant van het aanrijdingsformulier in te vullen. Daar kunt u extra informatie voor de verzekeraar noteren, bijvoorbeeld of er een proces-verbaal is, het chassisnummer van uw voertuig, … Dit gedeelte kunt u achteraf thuis invullen.

9) Het Europees aanrijdingsformulier ziet er in alle Europese landen hetzelfde uit. Als u bijvoorbeeld een Spaanstalig formulier invult, kunt u de vertaling volgen bij de overeenkomstige vakken op uw eigen formulier.

10) We kunnen u telefonisch nuttige tips geven bij het invullen van het formulier, of kunnen eventueel ter plaatse komen.

11) Schrijf duidelijk. Gebruik een balpen en vermijd doorhalingen. Leg tijdens het schrijven het formulier op een harde ondergrond.

12) Vul het formulier onmiddellijk ter plaatse in. Achteraf gegevens invullen maakt het voor de tegenpartij gemakkelijker om uw verklaringen te betwisten. Bovendien kunnen de getuigen dan al vertrokken zijn en de voertuigen aan de kant gesleept.

13) Vul het aanrijdingsformulier volledig in. Ontbrekende gegevens veroorzaken onduidelijkheden, onjuistheden en betwistingen.

14) Vul het aanrijdingsformulier nauwkeurig en correct in. Een verkeerd ingevuld schadeformulier kan de niet-aansprakelijke bestuurder zijn rechten kosten.

15) Neem enkele foto’s ter plaatse. Die kunnen veel duidelijk maken voor de dossierbeheerders.

16) Vul de naam van de getuigen volledig in, en vermeld ook hun adres en gsm-nummer. Zo niet kan de tegenpartij die getuigen betwisten. Passagiers van de wagens die betrokken zijn bij het ongeval, worden niet aanvaard als getuigen. Getuigen die slechts op één formulier voorkomen, worden door de verzekeringsmaatschappijen en de rechtbank niet weerhouden.

17) In vak 10 duidt u de plaats van de impact aan. Bij een latere discussie kan dit uw versie kracht bij zetten. De schade kan onzichtbaar zijn (bijvoorbeeld kunststof dat na een impact terug uitblust), maar achterliggend wel aanwezig zijn. Als de expert de plaats van impact kent, weet hij bovendien waar hij extra moet op letten. Of nog: als u kort na elkaar twee ongevallen hebt, is het belangrijk dat de expert de juiste schade onderzoekt.

18) Bij vak 11 vult u in of uw wagen schade heeft opgelopen. Als u twijfelt, vult u niets in. Experts kunnen achteraf de schade vaststellen.

19) Vermeld bij vak 12 zeker het totaal aantal aangekruiste vakjes.

20) Maak eerst een proefschets voor u de officiële situatieschets in vak 13 tekent.

21) Schets de breedte van de weg en de grootte van de auto’s in de juiste verhoudingen. De ruitjes op het blad helpen u daarbij. Respecteer de plaats van het voertuig ten opzichte van de straat. Duid de getuigen aan met een kruisje.

22) Vermeld ook eventuele borden en verkeerslichten op de schets, de precieze plaats van de aanrijding, de straatnamen en de rijrichting. Duid de middenas van de weg aan met een stippellijn. Doe dat enkel als er een middellijn gemarkeerd is op de weg. Anders kan een stippellijn tot foute conclusies leiden.

23) Kijk uit met pijltjes op de situatieschets: een pijltje betekent dat uw voertuig in beweging was, geen pijltje betekent dat uw voertuig stilstond.

24) In vak 14, ‘Opmerkingen’, kunt u noteren wat u elders op het formulier niet kwijt kan. U kunt ook verklaren waarom u niet akkoord gaat met de verklaringen van de tegenpartij, als dat het geval is. Als u geen opmerkingen hebt, wordt verondersteld dat u akkoord gaat met de tegenpartij.

25) Als u en de tegenpartij er niet uit raken, vult u elk apart een aanrijdingsformulier in. De verzekeringsmaatschappijen zullen proberen alsnog tot een minnelijke schikking te komen, maar de schaderegeling zal wel vertraging oplopen. Verzamel wel alle gegevens van de tegenpartij: merk, model en nummerplaat van de auto, en zeker de verzekeringsgegevens.

26) Let goed op de gegevens van de tegenpartij voor u het formulier ondertekent. Klopt de geldigheidsduur van zijn groene kaart of verzekeringsbewijs (vak 8)? Controleer zeker vakken 12, 13 en 15 want die zijn gemeenschappelijk.

27) Onderteken pas als de tegenpartij het formulier volledig heeft ingevuld en zorg ervoor dat er achteraf niets meer bijgeschreven wordt.

28) Onderteken het aanrijdingsformulier alleen als u volledig akkoord gaat. U kunt gerust weigeren om te tekenen, zelfs als een politieagent het formulier heeft ingevuld.

29) Als het formulier volledig ingevuld is en ondertekend door beide partijen dan bewaart elke partij een exemplaar: ofwel het originele ofwel het doorgedrukte exemplaar.

30) Bezorg het aanrijdingsformulier zo snel mogelijk aan uw makelaar. Het moet binnen de acht dagen bij uw verzekeringsmaatschappij aankomen.

Bron: http://www.vivium.be

Brochures basisinformatie verzekeringen. Download hier de handige brochures.

Op zoek naar nuttige basisinformatie over verzekeringen? Download hier de brochures.

 

 Schadeverzekeringen

[custom_table style=”1″]
NL_cover_brochure_auto_OIVO

Autoverzekering, zo doe je het

De verplichte autoverzekering vergoedt de schade die met een motorvoertuig wordt aangebracht aan derden. De brochure licht de voornaamste aspecten toe.

120523_NL__cover_brand_brochure_01

De brandverzekering dekt meer dan alleen brand – Brochure maakt je wegwijs

Een brandverzekering gaat om veel meer dan alleen maar een verzekering tegen schade door brand. Ze dekt ook stormschade, waterschade, natuurrampen, aanrijdingen door voertuigen.

brochure-familiale-nl-cover-web (1)

Potje breken, potje betalen. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven

Deze verzekering is niet verplicht, maar de wetgever zorgde er wel voor dat zij aan een aantal belangrijke minimumvoorwaarden voldoet.

 Brochure_Rechtsbijstand101014

Rechtsbijstandverzekering, om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden

Dankzij de rechtsbijstandsverzekering kan de consument financieel op zijn twee oren slapen: mocht hij in een gerechtelijke procedure verwikkeld geraken, dan zal hij kunnen terugvallen op zijn verzekering

 cover_reisbrochure_NL_110607_01

Vakantiepech. Welke verzekering helpt me?

Ik ben nog maar net aangekomen op mijn vakantiebestemming en ik zit al bij de dokter met hevige pijn. Het zou een appendicitis kunnen zijn. Hoe moet het nu verder? Naar welk ziekenhuis kan ik?
Wie gaat dat betalen? En wat met mijn vakantie? Even naar mijn verzekeraar bellen.

[/custom_table]

Pensioenopbouw

[custom_table style=”1″]
101109_NL_brochure_pensioensparen

Pensioensparen, zo doe je het

In deze brochure krijgt u neutrale informatie over pensioenspaarverzekeringen. Want hoewel de belangstelling voor aanvullende pensioenformules groot is, leven er ook nog heel wat vragen: Welke formule kiezen? Op welke leeftijd beginnen? Zijn er hulpmiddelen om het kiezen te vergemakkelijken? Het fiscale voordeel, hoe gaat dat in zijn werk? Is dit een veilige belegging?

Screenshot at nov. 13 21-53-23

De groepsverzekering: een must, ook voor KMO’s

Steeds meer KMO’s sluiten een groepsverzekering voor hun personeel af. Op die manier zorgen werkgevers ervoor dat hun werknemers een aanvullend pensioen opbouwen dat hen in staat stelt om hun levensstandaard van voor de pensionering ook daarna te behouden. Een groepsverzekering is voor de werkgever bovendien ook interessant op fiscaal vlak.

Screenshot at nov. 13 21-54-03

Waarom de tweede pensioenpijler noodzakelijk is!

De combinatie van meer gepensioneerden met een hogere levensverwachting, enerzijds, en relatief minder bijdrageplichtigen, anderzijds, zet het wettelijk pensioen (de eerste pensioenpijler) onder toenemende druk. Een aanvulling vanuit de tweede pensioenpijler (beroepspensioenen) is dan ook noodzakelijk om werknemers toe te laten hun levensstandaard na pensionering te handhaven.

 

[/custom_table] Bron http://www.assuralia.be

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen die op de Belgische markt werkzaam zijn.
Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Met een gerust gemoed op wintersport: de World Gold Protection!

12147

Jaarlijks reizen er een groot aantal Belgen naar de skigebieden om te wintersporten en te après-skiën. Natuurlijk worden er altijd voorbereidingen getroffen voor de wintervakanties, maar juist voor de wintersport moeten skifanaten extra alert zijn.

Dé reisverzekering!

Een reisverzekering met wintersportdekking is natuurlijk belangrijk. Ondanks een goede voorbereiding en het besef dat veiligheid van belang is voor een geslaagde wintersportvakantie, kan er toch wat misgaan.

Wanneer er iets gebeurt op de piste of men moet met een gipsvlucht naar huis, is het geruststellend dat dit geregeld wordt. Zorg daarom voor een goede reisverzekering met de juiste dekkingen: de World Gold Protection, voor maar liefst tot zes maal toe bekroond tot Beste bijstands- en Annuleringsproduct op de markt.

Het jaarcontract World Gold Protection met Annulering biedt de verzekerde een optimale bescherming voor al uw verplaatsingen in België en wereldwijd, zowel voor professionele als privéreizen.

Het jaarcontract World Gold Protection biedt een volledige bescherming aan de verzekerde bij al zijn verplaatsingen in België en wereldwijd. Deze formule houdt heel wat troeven in en uitgebreide skigaranties:

 • een onbeperkte terugbetaling van de medische kosten in het buitenland
 • onbeperkte repatriëringskosten
 • medische nabehandelingskosten in België tot 6 250 €
 • terugbetaling van geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal
 • opsporings- en reddingskosten tot 6 250 €, ook buiten de skipistes
 • terugbetaling skipas
 • een ruime bescherming bij de annulering van een reis

Met bijkomende luiken als de bijstand personen en voertuigen, de bagageverzekering, de verzekering kapitaal reisongevallen en de compensatiereis, biedt de World Gold Protection een stressloze reis – en bijstandsformule gedurende het hele jaar.

Bovendien biedt Allianz Global Assistance de verzekerden een uniek medisch evaluatiesysteem aan van ziekenhuizen en hospitalen

Veilig met de auto op weg!

De meerderheid van de wintersporters gaat met de auto op vakantie. Ook daarvoor is de World Gold Protection de reis –en bijstandsverzekering bij uitstek om veilig naar de wintersportbestemming te kunnen rijden.

 • vervangwagen: 5 dagen in België en 10 dagen in het buitenland (tot 30 dagen bij diefstal),
 • tussenkomst vanaf uw woonplaats,
 • voertuig zonder leeftijdsbeperking,
 • tweede voertuig gratis meeverzekerd,
 • voortzetting van de reis in geval van pech, ongeval, diefstal en vandalisme.

Gouden tips!

Kou, gevaarlijker dan wintersporters denken

Wintersporten zoals skiën en snowboarden, stelt hoge eisen aan het lichaam. Een winterzonnetje is natuurlijk ideaal tijdens de vakantie, maar vaak heeft men ook te maken met harde wind, sneeuw en extreme kou.

Het is heel normaal dat wintersporters lichamelijke klachten kunnen krijgen door de kou, bij bijvoorbeeld skiën of snowboarden. Het gezicht, de handen en voeten, maar ook de ogen kunnen bevriezen. Het bevriezen van weefsel is pijnlijk, maar ook gevaarlijk.

Bevriezingsverschijnselen treden vaak op zonder dat wintersporters dit ervaren. Wij adviseren wintersporters dan ook de juiste beschermende kleding te dragen, een goede skibril, handschoenen en waterdichte schoenen.

Beschermende kleding

In de meeste wintersportkleding zit tegenwoordig een Recco -reflector ingebouwd. Het betreft een stukje metaal dat een opgevangen signaal reflecteert en de frequentie ervan verdubbelt. Professionele reddingsploegen hebben apparatuur die gebruik maakt van de Recco -reflector. Hierdoor kunnen onze opsporings- en reddingsdiensten klanten in nood gemakkelijker opsporen na een lawine bijvoorbeeld.

Helm
Ongelukken op de piste gaan vaak gepaard met ‘onnodig’ hoofdletsel. Wij adviseren wintersporters een helm te dragen. Het dragen van een helm is niet verplicht op de piste, maar wel veel veiliger.

Neem bovenstaande tips alvast ter harte.

Allianz Global Assistance en uw makelaar wensen u alvast een veilige en plezierige wintersport!

Geen aangifteplicht voor lichte arbeidsongevallen

Het principe dat de werkgever (of zijn aangestelde) verplicht is ieder ongeval dat aanleiding kan geven tot toepassing van de wet, aan te geven bij de bevoegde verzekeringsonderneming blijft behouden. De werkgever kan voortaan echter voor lichte ongevallen vrijgesteld worden van deze aangifteverplichting. Die regeling geldt enkel mits naleving van de hieronder beschreven criteria.

Wat is een licht ongeval?
Het ongeval dat noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar enkel zorgen heeft vereist waarvoor de tussenkomst van een arts niet nodig was en die na het ongeval werden toegediend op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer vrijgesteld?
Voortaan wordt er een vrijstelling van de aangifteverplichting voor lichte ongevallen voorzien indien deze geregistreerd worden in het register van eerste hulp voor werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn.

Na te leven criteria
De werkgever houdt een register bij waarin de werknemer die een interventie doet in het kader van de eerste hulp, de volgende elementen vermeldt:

 • zijn naam
 • de naam van het slachtoffer
 • de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval of het incident
 • de aard, datum en het uur van de interventie
 • de identiteit van de eventuele getuigen.

Het register moet zo snel mogelijk na de verzorging ingevuld worden door diegene die de interventie deed. De gegevens moeten het slachtoffer toelaten elementen aan te brengen die de werkelijkheid van het ongeval kunnen aantonen in het geval van een latere verergering.

Wat is niet vrijgesteld?
Het ongeval overkomen aan een werknemer die is blijven werken na het ongeval in het kader van een aangepast werk (deeltijds en/of in een andere werkpost), kan daarentegen niet als een licht ongeval worden beschouwd aangezien een arts is moeten tussenkomen in de procedure van aangepast werk. Dit ongeval zal moeten aangegeven worden door de werkgever.

Voor meer info kunt u terecht bij:

 

Opnieuw hagelbuien op komst op 4 juli 2014

Volgens de laatste weersvoorspellingen is de kans reëel dat wij ons morgen opnieuw aan hagelbuien mogen verwachten.

Welke voorzorgsmaatregelen kunt u nemen?

 • Controleer dakgoot, regenpijp, regenputjes op eventuele verstoppingen.
 • In de kelder of ondergrondse garage: zet uw spullen zoveel mogelijk van de grond.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Controleer vooraf of er niets los zit aan uw woning of het dak.
 • Zet alles maximaal binnen.
 • Let op waar u uw wagen parkeert en dek hem desnoods af met dikke dekens.
 • Laat rolluiken en screens open, ook van uw zwembad.

Wij hopen dat het onweer zonder al te veel schade zal voorbijtrekken.

Loopt uw woning toch schade op?

Verzamel dan zoveel mogelijk bewijsstukken van de opgelopen schade:

 • neem foto’s
 • vraag offertes aan met de geschatte herstellingskosten
 • verzamel facturen van dringende herstellingen

en bezorg me deze informatie zo snel mogelijk.