Categoriearchief: Nieuwsartikels

10 concrete maatregelen die volgens Vias institute onze verkeersveiligheid vooruit kunnen helpen

Menselijk gedrag ligt mee aan de oorzaak van ongeveer 90% van de verkeersongevallen. Op vele fronten moeten inspanningen geleverd worden om dit gedrag positief te beïnvloeden. Dat kan door preventie, maar ook door een verbeterde infrastructuur, technologie en handhaving.

Tal van maatregelen kunnen genomen worden om de verkeersveiligheid te vergroten, maar Vias institute pleit heel concreet om de komende legislatuur met deze tien maatregelen de verkeersveiligheid te verbeteren.

Dit zijn de 10 concrete oplossingen voor meer verkeersveiligheid volgens Vias institute

  1. Nultolerantie voor rijden onder invloed voor beginnende bestuurders en motorrijders.
  2. Helmplicht voor fietsende kinderen tot 14 jaar.
  3. Efficiëntere snelheidscontroles.
  4. Veiliger weginfrastructuur.
  5. Verbieden van radarverklikkers die mobiele controles aanduiden.
  6. Snellere en meer gepaste bestraffing van verkeersovertreders.
  7. Verder veralgemenen van zone 30 in stads-en dorpscentra.
  8. Geïntegreerde aanpak van de zorg voor verkeersslachtoffers.
  9. Speekselanalyse inzetten om bestuurders te controleren op drugs.
  10. Faciliteren van voertuigautomatisering.

Uitdagingen voor de mobiliteit

In het memorandum wijst Vias institute ook op 10 uitdagingen voor de mobiliteit.

Ons totale verkeersvolume neemt elk jaar toe met ongeveer 1% en de ochtend- en avondfiles worden elk jaar langer. Antwerpen en Brussel zijn wereldtop als het gaat over tijdverlies in de file. Een globale aanpak van structurele files en de verzadiging van ons weggennet in ons land is nodig. Voldoende waardige alternatieven voor de wagen zijn daarbij essentieel. Kwalitatief openbaar vervoer en nieuwe vormen van stedelijke mobiliteit zijn belangrijke elementen. Maar de files zijn lang niet de enige mobiliteitsuitdaging.

Vias institute vraagt daarnaast ook aandacht voor onder andere de leefbaarheid van dorpen en steden en de mobiliteit voor ouderen en mensen met een beperking. Op die manier kan iedereen zich in de toekomst vlot, veilig en comfortabel verplaatsen.

Karin Genoe, CEO Vias institute: ‘We willen met Vias institute niet langs de zijlijn staan en enkel vaststellen wat er misloopt in ons verkeer. Het is ook onze missie om concrete voorstellen te doen om de mobiliteit en de verkeersveiligheid te verbeteren. Die voorstellen invoeren zorgt niet alleen voor een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, maar moet ook leiden tot een duurzame gedrags- en mentaliteitswijziging. Dat blijft onontbeerlijk als we ons in de toekomst met zijn allen veilig, comfortabel en vlot willen verplaatsen.’

Lees het volledige memorandum op: https://www.vias.be/nl/onderzoek/onze-publicaties/memorandum-2019/

bron http://www.vias.be