Categoriearchief: AG Insurance

Formule 24 Privéleven

Waarom is Formule 24 iets voor mij?

U struikelt en valt thuis van de trap … Tijdens het koken verbrandt u zich aan het fornuis of een hete pan … U voetbalt met uw kinderen in de tuin en komt slecht neer op uw schouder … Op vakantie krijgt u een lekke band met de fiets en komt ten val … Het zijn maar enkele voorbeelden van kleine en minder kleine ongevallen met financiële en/of lichamelijke gevolgen voor u of uw gezinsleden. Met de ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven bent u hiervoor verzekerd. Formule 24 Privé-leven zorgt na een ongeval voor een vergoeding bij – medische kosten, – tijdelijke arbeidsongeschiktheid, – permanente invaliditeit, – overlijden. Zo kunt u met een gerust hart genieten van uw vrije tijd met uw gezin, waar u ook bent.

Wat heeft deze verzekering mij te bieden? ​

Formule 24 Privé-Leven is een viervoudige ongevallenverzekering, met waarborgen die u alle rust geven om volop te genieten in uw privéleven.

U kunt zelf uw pakket waarborgen samenstellen. Zo zijn u en uw gezinsleden verzekerd bij elk, banaal of ernstig, privé-ongeval.

U krijgt een vergoeding bij

medische kosten* (tot uw letsels geheeld zijn) (optionele waarborg):

  • hospitalisatiekosten (incl. esthetische chirurgie),
  • medische behandelingskosten,
  • herstellings- en vervangingskosten van bestaande prothesen en orthopedische toestellen die door het ongeval werden beschadigd en aankoop van nieuwe prothesen en orthopedische toestellen, medisch noodzakelijk als gevolg van het ongeval,
  • kosten voor verplaatsingen om medische redenen (0,17 euro/km, max. 619,73 euro).

tijdelijke arbeidsongeschiktheid (optionele waarborg):

  • vergoeding per dag van arbeidsongeschiktheid.

(blijvende) invaliditeit:

  • vergoeding van een vast bedrag, bepaald in uw contract, evenredig met de vastgestelde graad (%) van blijvende invaliditeit.

Overlijden:

  • vergoeding van een vast bedrag, bepaald in uw contract, dat uitgekeerd wordt aan uw nabestaanden wanneer u overlijdt als gevolg van het ongeval.

* Per slachtoffer en per ongeval zal een vrijstelling van 123,95 euro afgehouden worden. De terugbetaling voor eenzelfde ongeval, per persoon, wordt beperkt in functie van het in uw contract opgenomen plafond.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​De dekking is geldig voor elk ongeval in uw privéleven, wereldwijd.

Wat doe ik bij een ongeval? ​

Stel: u bent aan het ravotten met uw kinderen in de tuin en u glijdt uit op het gras. U voelt meteen dat u medische verzorging nodig heeft, en na een bezoek aan de dokter wordt uw arm in het gips gelegd.

Om uw ongeval correct aan te geven bij de ongevallenverzekering, doet u het volgende:

1. Ten laatste 10 dagen na het ongeval meldt u de aard en omstandigheden van het ongeval aan onze diensten.Bij overlijden dient de aangifte binnen de 24u na het overlijden ten gevolge van het ongeval te gebeuren.

2. Per schadegeval krijgt u één medewerker toegewezen die het volledige proces in goede banen zal leiden, van het openen van een dossier tot de uiteindelijke terugbetaling.

3. Medische getuigschriften in verband met eventuele arbeidsongeschiktheid moeten binnen de 10 dagen na de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid naar ons opgestuurd worden. Alle andere door onze medische dienst gevraagde inlichtingen moeten ons binnen de 10 dagen na onze vraag bezorgd worden.

Bij een ongeval is het vooral belangrijk dat u zich voldoende laat verzorgen… De rest regelen wij voor u !